Επικοινωνία

Επιστημονική Υποστήριξη: innovation@cellex.gr

Παραλαβές / Φορτώσεις: logistics@cellex.gr

Τμήμα Marketing: marketing@cellex.gr

Παραγγελίες: sales@cellex.gr

Υποστήριξη Πελατών: support@cellex.gr